Uruchamianie transformacji Spoon w Pan

Pan jest programem uruchamianym z poziomu linii komend, który pozwala na uruchamianie transformacji stworzonych przy pomocy Kettle Spoon. Transformacje te mogą być uruchamiane z pliku XML (mających rozszerzenie ktr – skrót od kettle transformation) lub tez bezposrednio z repozytorium zapisanego w bazie danych.

Uruchomienie skryptu zapisanego w pliku pan.bat (pan.sh dla Linux/Unix) bez żadnych parametrów spowoduje wyświetlenie wszystkich dostępnych opcji. W naszym tutorialu pokażemy jak uruchamiać transformacje na oba sposoby - z pliku XML i z poziomu repozytorium.
Poniżej umieszczony został log wykonania joba (poziom logowania ustawiony na Basic):
10:36:28,582 INFO [Pan] Pan - Logging is at level : Basic
10:36:28,582 INFO [Pan] Pan - Start of run.
10:36:29,751 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Dispatching started for transformation [trsfCountry]
10:36:29,751 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Nr of arguments detected:0 
10:36:29,751 INFO [trsfCountry] trsfCountry - This is not a replay transformation
10:36:29,844 INFO [trsfCountry] trsfCountry - 
			This transformation can be replayed with replay date: 2007/06/05 10:36:29
10:36:29,844 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Initialising 4 steps...
10:36:29,860 INFO [0] Countries starting with S.0 - Opening output stream in default encoding
10:36:29,860 INFO [0] Rejects.0 - Opening output stream in default encoding
10:36:30,140 INFO [0] Countries starting with S.0 - Starting to run...
10:36:30,140 INFO [0] Rejects.0 - Starting to run...
10:36:30,140 INFO [0] Filter rows.0 - Starting to run...
10:36:30,140 INFO [0] Table input.0 - Starting to run...
10:36:30,327 INFO [0] Table input.0 - Finished reading query, closing connection.
10:36:30,327 INFO [0] Filter rows.0 - Finished processing (I=0, O=0, R=249, W=249, U=0, E=0)
10:36:30,327 INFO [0] Rejects.0 - Finished processing (I=0, O=219, R=218, W=0, U=0, E=0)
10:36:30,327 INFO [0] Table input.0 - Finished processing (I=249, O=0, R=0, W=249, U=0, E=0)
10:36:30,343 INFO [0] Countries starting with S.0 - Finished processing (I=0, O=32, R=31, W=0, U=0, E=0)
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Transformation ended.
10:36:30,405 INFO [Pan] Pan - Finished!
10:36:30,405 INFO [Pan] Pan - Start=2007/06/05 10:36:29.345, Stop=2007/06/05 10:36:30.405
10:36:30,405 INFO [Pan] Pan - Processing ended after 1 seconds.
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - 
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Process Filter rows'.
0 ended successfully, processed 249 lines. ( 249 lines/s)
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Process Countries starting with S'.
0 ended successfully, processed 31 lines. ( 31 lines/s)
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Process Table input'.
0 ended successfully, processed 0 lines. ( 0 lines/s)
10:36:30,405 INFO [trsfCountry] trsfCountry - Process Rejects'.
0 ended successfully, processed 218 lines. ( 218 lines/s)Pentaho Open Source

Szkolenia, usługi konsultingowe i wdrożenia systemów Business Intelligence, hurtowni danych, raportowania i implementacja procesów ETL.