Opcje zaawansowane w tabelach przestawnych Pentaho JPivot działających z serwerem Mondrian OLAP

W tej lekcji dodane zostaną bardziej zaawansowane opcje tabeli przestawnej JPivot utowrzonej w poprzednim przykładzie
Kolejne rozszerzenia będą polegały na dodaniu do kostki OLAP takich opcji jak sortowanie, nawigacja po tabeli przestawnej, edycja MDX, wykresy, slice and dice, eksport do pdf, excel i plików tekstowych oraz zmiany wyglądu.
Pierwszym dodanym elementem będzie JPivot navigator oraz umieszczenie go na pasku menu

Nawigator Jpivot (JPivot Navigator)

Nawigator jest elementem tabeli przestawnej JPivot, który pozwala na:

 • filtrowanie danych widocznych na crosstabie.
 • przecinanie i rzutowanie danych (slice and dice) w kostce OLAP
 • dzięki Crosstab Navigator można również dodawać i wykluczać pola widoczne na obszarze tabeli przestawnej.

  Aby dodać element Navigator razem z paskiem menu, należy umieścić następujące wpisy w pliku JSP::
  	<!-- definicja nawigatora -->
  	<jp:navigator id="navi01" query="#{query01}" visible="true"/>
  	
  	<!-- renderowanie -->
  	<wcf:render ref="navi01" xslUri="/WEB-INF/jpivot/navi/navigator.xsl" xslCache="false"/>
  
  	<!-- definicja i renderowanie paska menu -->
  	<wcf:toolbar id="toolbar01" bundle="com.tonbeller.jpivot.toolbar.resources">
  	<wcf:scriptbutton id="cubeNaviButton" tooltip="toolb.cube" 
  		img="cube" model="#{navi01.visible}"/>
  	</wcf:toolbar>
  	<wcf:render ref="toolbar01" xslUri="/WEB-INF/jpivot/toolbar/htoolbar.xsl" xslCache="false"/>
  


  Na poniższych zrzutach ekranowych przedstawiony został element JPivot navigator wraz z przykładowymi danymi. Standardow
  Obiekt JPivot navigator położony jest pomiędzy menu a kostką OLAP Jpivot:
  Obiekt JPivot navigator położony jest pomiędzy menu a kostką OLAP Jpivot

  Dane mogą zostać filtrowane za pomocą JPivot navigator:
  Dane mogą zostać filtrowane za pomocą JPivot navigator  Dodawanie elementu slicer

  Slicer (z ang. przecinak) kostki OLAP jest komponentem który wskazuje jakie dane zostały przefiltrowane z tabeli przestawnej.

 • Aby dodać 'slicer', należy wpisać następującą linię w kodzie JSP:
  	<wcf:render ref="table01" xslUri="/WEB-INF/jpivot/table/mdxslicer.xsl" xslCache="false"/>
  

  Tabela JPivot z nawigatorem i przecinakiem kostki OLAP (OLAP cube slicer):
  Tabela JPivot z nawigatorem i przecinakiem kostki OLAP (OLAP cube slicer)


  
  Edytor MDX