Edytor zapytań MDX (Query Editor) w JPivot

Formularz Edytora zapytań MDX jest bardzo użytecznym komponentem JPivot, który umożliwia użytkownikom wpisywanie i edycję zapytań MDX w przeznaczonym do tego celu osobnym okienku. Zmiany wprowadzone w kodzie MDX widoczne są w czasie rzeczywistym na kostce OLAP reprezentowanej przez tabelę JPivot.
Edytor zapytań MDX jest narzędziem ułatwiającym naukę języka zapytań MDX (MDX query language) oraz pozwalającym zrozumieć i zobaczyć w praktyce jak działa kostka OLAP.

W celu umieszczenia edytora MDX tworzymy formularz, który jest elementam z rodziny tagów WCF
Definicja formularza znajduje się w pliku XML o nazwie /WEB-INF/jpivot/table/mdxedit.xml. Edytując ten plik XML można dostosować parametry i wygląd zewnętrzny elementu.

 • Aby umieścić edytor zapytań MDX na stronie z tabelą przestawną JPivot współpracującą z serwerem OLAP Mondriran należy dopisać następujące linie do pliku JSP z definicją crosstaba:
  
   <!-- definicja formularza edytora mdx -->
   <wcf:form id="mdxedit01" xmlUri="/WEB-INF/jpivot/table/mdxedit.xml" model="#{query01}" visible="false"/>
  
   <!-- dodanie edytora MDX do paska narzędzi na stronie www -->
   <wcf:separator/>
   <wcf:scriptbutton id="mdxEditButton" tooltip="toolb.mdx.edit" img="mdx-edit" model="#{mdxedit01.visible}"/>
  
   <!-- renderowanie obiektu MDX editor -->
   <c:if test="${mdxedit01.visible}">
    <td valign=top>
    <wcf:render ref="mdxedit01" xslUri="/WEB-INF/wcf/wcf.xsl" xslCache="false"/>
    </td>
   </c:if>
  
  

  Kostka OLAP JPivot z nawigatorem i edytorem zapytań MDX:
  Kostka OLAP JPivot z nawigatorem i edytorem zapytań MDX


  
  Nawigator JPivot