Platforma Pentaho Open Source Business Intelligence - Samouczek

Lekcje i przykłady zastosowania i konfiguracji platformy Pentaho Business Intelligence.

Spis lekcji Pentaho tutorial:

 • 1. Instalacja i konfiguracja Mondrian - opis konfiguracji open source'owego serwera OLAP Mondrian, który jest integralną częścią platformy Pentaho BI. W lekcji tej znaleźć można dokładny opis przykładowej instalacji serwera, a efektem końcowym będzie działająca aplikacja OLAP dostępna przez WWW obsługująca tabele przestawne.
 • 2. Mondrian z bazą danych Oracle - konfiguracja bazy danych Oracle jako źródła danych dla serwera Mondrian
 • 3. Pentaho Cube Designer - Tworzenie plików konfiguracyjny Mondrian za pomocą aplikacji Pentaho Cube Designer
 • 4. Kostka OLAP JPivot - tworzenie tabeli przestawnej JPIvot współpracującej z serwerem OLAP Mondrian i bazą danych Oracle.
  Tutorial Kettle ETL:
 • Kettle Spoon - Przykłady tworzenia transformacji danych w aplikacji Kettle ETL, będącej częścią Pentaho Data Integration
 • Kettle Pan - uruchamianie transformacji danych napisanych w aplikacji Kettle ETL Spoon
 • Szkolenia Pentaho

  Szkolenia, usługi konsultingowe i wdrożenia systemów Business Intelligence, hurtowni danych, raportowania i implementacja procesów ETL.